Gratis verzending, 14 dagen Gratis retourneren, één Gratis hervulring.
0

Je winkelmandje is leeg

Retour Beleid

Restitutiebeleid

TOWNEW Retourbeleid en -procedure

We weten dat u uw nieuwe TOWNEW geweldig zult vinden, maar we beseffen ook dat er een aantal redenen zijn om terug te keren. Het enige wat we vragen is dat elke retourzending een Return Merchandise Authorization (RMA) nummer moet hebben, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw retourzending soepel verloopt.

Wij bieden een 100% tevredenheidsgarantie voor onze producten. Houd er echter rekening mee dat dit enkele speciale voorwaarden zijn voor TOWNEW Navulringen, omdat de gebruikte ringen onverkoopbaar zijn en zullen worden gerecycled.

  • Alleen ongeopende en ongebruikte navulringen kunnen worden geretourneerd voor terugbetaling.
  • Er worden geen herbevoorradingskosten in rekening gebracht als de navulringen in ongeopende toestand worden geretourneerd
  • 25 % herbevoorradingstoeslag is van toepassing op bestellingen van navulringen waarvan de doos open is geweest

Voor het verkrijgen van een RMA-nummer kunt u contact opnemen met onze medewerkers via contact@townew.be.

Een RMA-nummer zal worden verstrekt, en de terugbetaling voor nieuwe goederen gekocht binnen 30 dagen na levering. Om uw RMA-nummer en de instructies voor het retourneren te ontvangen, kunt u een gescande kopie van uw originele kassabon, uw naam en postadres naar contact@townew.be. Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor de verzendkosten van geretourneerde artikelen.

Restituties (indien van toepassing)

Zodra uw retourzending is ontvangen en gecontroleerd, sturen wij u een e-mail om u te informeren dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen je ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van je terugbetaling.

Als je goedgekeurd bent, dan wordt je terugbetaling verwerkt en wordt er automatisch een creditering toegepast op je creditcard of de originele betaalmethode, binnen een bepaald aantal dagen.

Late terugbetalingen (indien van toepassing)

Als u na 10 werkdagen nog geen terugbetaling heeft ontvangen, neem dan contact op met ons:

Houd er rekening mee dat er vaak enige verwerkingstijd is voordat een terugbetaling wordt gepost op uw creditcardafschrift en dat het proces tot 10 werkdagen kan duren.

TOWNEW Beperkte Garantie Consumentenhardware

Garantie

De hierin opgenomen garantie is van toepassing op de TOWNEW producten die door de consument rechtstreeks bij Townew.be of bij een geautoriseerde wederverkoper of distributeur is aangeschaft. Townew biedt een beperkte fabrieksgarantie van 1 jaar die alle fabricagefouten in materialen en vakmanschap van de TOWNEW Prullenbak dekt. De garantieperiode is 1 jaar vanaf de datum van aankoop.

Indien tijdens deze garantieperiode een defect optreedt, zullen wij het product repareren met behulp van nieuwe onderdelen, het product vervangen door een nieuw product of de aankoopprijs van het product terugbetalen.

Uitsluitingen

Deze garantie is niet van toepassing op:

  • Cosmetische schade, inclusief krassen, deuken en gebroken plastic op poorten
  • Defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeval (inclusief, zonder beperking, botsing, brand en het morsen van voedsel of vloeistof), verwaarlozing, misbruik, wijziging, ongewone spanning, wijziging, onjuiste of ongeoorloofde reparatie, installatie, testen, of onjuiste opslag
  • Schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door TOWNEW
  • Gebruik van deTOWNEWPrullenbak in strijd met de licentie die is verleend in de toepasselijke EULA (indien van toepassing), of op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke documentatie.
  • Elke andere normale slijtage als gevolg van gebruik
  • Het niet implementeren van software-updates, indien van toepassing

Proces

Als u een garantieclaim wilt indienen, neem dan contact met ons op via contact@townew.been vermeld uw bestelgegevens, een gescande kopie van de originele kassabon en een beschrijving van het fabricagefout.

Als uw garantieclaim wordt goedgekeurd, ontvangt u een retourautorisatienummer (RMA) en verzendingsinstructies.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de wet, zijn deze garantie en de uiteengezette rechtsmiddelen exclusief en in plaats van alle andere garanties, rechtsmiddelen en voorwaarden, hetzij mondeling, schriftelijk, wettelijk, uitdrukkelijk of impliciet. Townew Benelux wijst alle wettelijke en impliciete garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en garanties tegen verborgen of latente gebreken, voor zover toegestaan door de wet. Voor zover dergelijke garanties niet kunnen worden afgewezen, beperkt TOWNEW de duur en de rechtsmiddelen van dergelijke garanties tot de duur van deze uitdrukkelijke garantie en, naar keuze van TOWNEW, de hierboven beschreven reparatie- of vervangingsdiensten. In sommige staten (landen en provincies) zijn beperkingen op de duur van een impliciete garantie (of voorwaarde) niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperking mogelijk niet op u van toepassing is. TOWNEW garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van deTOWNEWPrullenbak. De uitdrukkelijk hierin voorziene garantiemiddelen zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen voor de consument.

Beperking van de schade

In aanvulling op de bovenstaande garantiebepalingen zijn Townew Benelux of haar leveranciers, voor zover wettelijk toegestaan, niet verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst of voorwaarden in verband daarmee, onder enige contractbreuk, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere theorie (a) voor verlies of onnauwkeurigheid van gegevens of kosten voor de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie, of (b) voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot bedrijfsonderbreking, verlies van inkomsten en winstderving. Het voorgaande geldt zelfs als Townew Benelux op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Voor zover de wet dit toestaat, zal de totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Townew Benelux op grond hiervan niet hoger zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs die is betaald voor het product dat dergelijke schade heeft veroorzaakt. In bepaalde staten (landen en provincies) is de beperking van de aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat de hierboven vermelde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.